ایران همراه مرکز خرید و فروش خط
قیمت گذاری و خرید خط

استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول

استعلام مالکیت بر سیم کارت همراه اول

استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول و اطمینان از اینکه سیم کارتی که در دست دارید به نام شما هست یا خیر یکی از مهم ترین کار هایی است که شما باید انجام دهید.

در میان ما هستند افرادی که از مالکیت بر سیم کارت خود اطمینان ندارند و این موضوع میتواند عواقبی را بهمراه داشته باشد.

تصور کنید که سیم کارت شما به هر دلیل از کار افتاده و یا گم میشود. با خیال راحت با دردست داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر امور مشترکین یا پیشخوان دولت مراجعه میکنید و درخواست صدور مجدد سیم کارت میدهید و ناگهان اپراتور به شما اعلام میکند که این شماره به نام شما نیست و چون مالک قانونی سیم کارت نیستید هیچ اقدامی روی سیم کارت نمیتوانید بکنید. و ... تمام (به همین راحتی!...)

ادامه مطلب ...

یکی از دغدغه هایی که برای مشترکین قدیمی سیم کارت های همراه اول میتواند رخ دهد عدم اطمینان از مالکیت بر سیم کارت و خطی است که استفاده میکنند.

دسته اول افراد معمولا کسانی هستند که ساهها پیش سیم کارت همراه اول خود را به روش های قدیمی خریداری کرده و همکنون از مالکیت بر خط خود مطلع نیستند.

دسته دوم افرادی هستند که سیم کارت همراه اول خود را به تازگی خریداری کرده اند و میخواهند از مالکیت خود بر سیم کارت خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

دسته سوم کسانی هستند که به افراد سودجو اطمینان کرده و بعد از پرداخت وجه و معامله خط  بدون اطمینان از انجام نقل و انتقال قانونی، سیم کارت مورد نظر را تحویل گرفته اند.

برای استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول خود ادامه مقاله را مطالعه کنید.

بهترین سیم کارت ها و خط های ۹۱۲ همراه اول

سیم کارت همراه اول
جستجوی سیم کارت در ایران 912

لیست سیم کارت ۹۱۲ همراه اول

0912 218 43 72
محاسبه اقساط
28,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 504 15 83
محاسبه اقساط
13,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 230 63 59
محاسبه اقساط
29,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 07000 75
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 413 83 95
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 508 70 93
محاسبه اقساط
13,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 197 897 6
محاسبه اقساط
62,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 497 0 524
محاسبه اقساط
14,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 17 13 866
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 005 48 73
فروش نقدی
7,700,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 2 3 4 5 6 6 7
محاسبه اقساط
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 147 37 32
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 597 16 18
محاسبه اقساط
17,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 103 77 40
محاسبه اقساط
140,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 900 44 60
محاسبه اقساط
24,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 486 60 68
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 288 75 24
محاسبه اقساط
29,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1008 205
محاسبه اقساط
310,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 17 59
محاسبه اقساط
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 221 51 92
محاسبه اقساط
36,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 66 76
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 783 21 38
محاسبه اقساط
11,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 220 72 13
محاسبه اقساط
41,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 617 55 93
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 277 91 25
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 943 30 30
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 216 88 56
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 406 58 47
محاسبه اقساط
16,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 95 372 45
فروش نقدی
9,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 013 0933
محاسبه اقساط
10,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 64 63 942
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 408 12 62
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 900 81 41
محاسبه اقساط
22,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 144 94 71
محاسبه اقساط
78,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 436 94 54
محاسبه اقساط
17,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 2100 442
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 307 80 95
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 48 08
محاسبه اقساط
27,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 89 34
فروش نقدی
9,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 107 50 96
محاسبه اقساط
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 80 50 450
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 900 67 63
محاسبه اقساط
22,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 643 14 54
محاسبه اقساط
13,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 33 59
محاسبه اقساط
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 7005 770
محاسبه اقساط
41,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 900 69 65
محاسبه اقساط
22,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 9003 208
محاسبه اقساط
21,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 57 97
محاسبه اقساط
27,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 498 69 29
محاسبه اقساط
17,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 89 59 326
محاسبه اقساط
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 109 25 23
محاسبه اقساط
150,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 42 84 102
محاسبه اقساط
15,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 437 61 71
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 74 74 306
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 582 22 93
محاسبه اقساط
17,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 9003 702
محاسبه اقساط
21,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 215 77 36
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 30 30 420
محاسبه اقساط
150,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 900 73 53
محاسبه اقساط
22,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 869 79 75
محاسبه اقساط
11,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 519 94 98
محاسبه اقساط
16,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 739 46 89
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 894 18 16
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 22 17
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 896 0 796
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 09 09 438
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 198 96 94
محاسبه اقساط
100,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 215 26 83
محاسبه اقساط
36,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 954 66 54
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 33 72
محاسبه اقساط
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 87777 32
محاسبه اقساط
41,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 46 46 936
محاسبه اقساط
36,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 124 59 78
محاسبه اقساط
72,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 89 59 342
محاسبه اقساط
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 178 96 85
محاسبه اقساط
64,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 513 23 91
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 549 52 38
محاسبه اقساط
14,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 845 0 785
فروش نقدی
9,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 22 11 493
محاسبه اقساط
57,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 120 60 99
محاسبه اقساط
160,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 405 71 30
محاسبه اقساط
18,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 060 40 53
محاسبه اقساط
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 770 37 65
محاسبه اقساط
13,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 199 71 01
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1346 125
محاسبه اقساط
83,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 24 97 204
محاسبه اقساط
33,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 485 89 87
محاسبه اقساط
22,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 62 21
محاسبه اقساط
72,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 57 47
محاسبه اقساط
28,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 244 76 19
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت

روش های استعلام مالکیت سیم کارت

اینکه بدانیم چند سیم کارت به نام ما ثبت شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر در ادامه شما را با روش های استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول آشنا می کنیم:

مراجعه به سایت همراه اول

شما می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی https://mobilecount.cra.ir و وارد کردن شماره ملی خود، از تعداد سیم کارت هایی که به نام شما ثبت شده اند، مطلع شوید.

استعلام از طریق اپلیکیشن همراه من

با نصب برنامه نرم افزاری همراه اول من می توانید به تعداد سیم کارت هایی که توسط کدملی شما ثبت شده اند، دسترسی پیدا کنید.

مراجعه به دفاتر امور مشترکین همراه

روش دیگر، استعلام حضوری مالکیت سیم کارت همراه اول است؛ شما با مراجعه به دفاتر امور مشترکین همراه اول و ارائه اطلاعات شخصی خود می توانید از تعداد سیم کارت هایی که به نام شما ثبت شده اند، آگاه شوید.

مراجعه به دفاتر امور مشترکین منتخب

اگر تمایل دارید بدانید، چند سیم کارت به نام شما ثبت شده است، یکی از روش های یافتن پاسخ این سوال مراجعه به دفاتر امور مشترکین منتخب همراه اول است. شما با مراجعه حضوری به این دفاتر که مسئولیت پاسخگویی به سوالات مشتریان همراه اول را برعهده دارند، می توانید پاسخ سوال چه شماره هایی به نام من است؟ را پیدا کنید. اگر آدرس امور مشترکین همراه اول نزدیک به محل زندگی خود را نمی دانید، با مراجعه به سایت اینترنتی همراه اول می توانید به تمامی آدرس های امور مشترکینی که در شهر و استان شما فعال هستند، دست پیدا کنید. البته با مراجعه به دفتر مرکزی هم می توانید به این اطلاعات دسترسی یابید.

تماس با مرکز پشتیبانی ۹۹۹۰

اپراتور همراه اول برای افزایش خدمات به مشترکین خود امکان برقراری تماس در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته را از طریق شماره های 9990  و 09129990 فراهم کرده است؛ و کاربران همراه اول میتوانند پاسخ سوالات خود در رابطه با موضوعاتی همچون استعلام مالکید سیم کارت ، علت قطعی خطوط تلفن همراه، آگاهی از سرویس ها و خدمات همراه اول، نحوه فعالسازی اینترنت همراه اول برای خطوط اعتباری و دائمی، آدرس دفاتر امور مشترکین در استان های مختلف و... را دریافت کنند.

استفاده از کد هدیه روز تولد

مشترکین همراه اول با شماره گیری یکی از کدهای #411*10* و #412*10* و #419*10* می توانند از کد هدیه روز تولد که شامل یک روز مکالمه رایگان درون شبکه ای برخوردا شوند. پس از شماره گیری کد های اعلام شده، نام و نام خانوادگی مالک سیم کارت طی پیامی برای ارسال خواهد شد. اگر شما مالک سیم کارت هستید باید نام و نام خانوادگی شما در پیامک ارسال شده وجود داشده باشد.

شما در صورت مواجه با هر مشکلی در خصوص استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول می توانید به سامانه تلفنی 9990 یا سایت اینترنتی همراه اول و همچنین دفاتر مشترکین همراه اول مراجعه نمایید و مشکل خود را با در این مراکز مطرح کنید.

جدید ترین عنوان ها
109نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.72