وام فوری بدون چک و ضامن
فروش اقساطی انواع سیم کارت های ۹۱۲ همراه اول با اقساط کوتاه مدت یا بلند مدت

استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول

استعلام مالکیت بر سیم کارت همراه اول

استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول و اطمینان از اینکه سیم کارتی که در دست دارید به نام شما هست یا خیر یکی از مهم ترین کار هایی است که شما باید انجام دهید.

در میان ما هستند افرادی که از مالکیت بر سیم کارت خود اطمینان ندارند و این موضوع میتواند عواقبی را بهمراه داشته باشد.

تصور کنید که سیم کارت شما به هر دلیل از کار افتاده و یا گم میشود. با خیال راحت با دردست داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر امور مشترکین یا پیشخوان دولت مراجعه میکنید و درخواست صدور مجدد سیم کارت میدهید و ناگهان اپراتور به شما اعلام میکند که این شماره به نام شما نیست و چون مالک قانونی سیم کارت نیستید هیچ اقدامی روی سیم کارت نمیتوانید بکنید. و ... تمام (به همین راحتی!...)

ادامه مطلب ...

یکی از دغدغه هایی که برای مشترکین قدیمی سیم کارت های همراه اول میتواند رخ دهد عدم اطمینان از مالکیت بر سیم کارت و خطی است که استفاده میکنند.

دسته اول افراد معمولا کسانی هستند که ساهها پیش سیم کارت همراه اول خود را به روش های قدیمی خریداری کرده و همکنون از مالکیت بر خط خود مطلع نیستند.

دسته دوم افرادی هستند که سیم کارت همراه اول خود را به تازگی خریداری کرده اند و میخواهند از مالکیت خود بر سیم کارت خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

دسته سوم کسانی هستند که به افراد سودجو اطمینان کرده و بعد از پرداخت وجه و معامله خط  بدون اطمینان از انجام نقل و انتقال قانونی، سیم کارت مورد نظر را تحویل گرفته اند.

برای استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول خود ادامه مقاله را مطالعه کنید.

بهترین سیم کارت ها و خط های ۹۱۲ همراه اول

سیم کارت همراه اول
جستجوی سیم کارت در ایران 912

لیست سیم کارت ۹۱۲ همراه اول

0912 029 18 75
فروش نقدی
6,800,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 931 0 992
فروش نقدی
9,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 248 95 62
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 470 27 25
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 154 0 981
محاسبه اقساط
63,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 932 40 62
فروش نقدی
8,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 2 3 4 5 6 6 7
محاسبه اقساط
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 27 10 633
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 069 71 59
فروش نقدی
8,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 647 43 49
محاسبه اقساط
17,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 2332 149
محاسبه اقساط
33,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 33 57 817
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 126 77 21
محاسبه اقساط
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 4300 564
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 354 88 68
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 277 278 5
محاسبه اقساط
44,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 21 21 636
محاسبه اقساط
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 112 0 773
محاسبه اقساط
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 2300 874
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 226 26 15
محاسبه اقساط
65,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 25 888 54
محاسبه اقساط
39,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 2222 603
محاسبه اقساط
280,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 35 31 175
محاسبه اقساط
23,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 155 50 30
محاسبه اقساط
240,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 65 85
محاسبه اقساط
29,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 21 77 888
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 736 27 64
فروش نقدی
11,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 5555 419
محاسبه اقساط
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 7600 339
محاسبه اقساط
18,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 492 17 51
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 437 87 23
محاسبه اقساط
18,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 275 81 78
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 952 33 23
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 555 39 42
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 319 00 59
محاسبه اقساط
34,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 596 70 83
فروش نقدی
14,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 794 17 45
فروش نقدی
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 33 75
فروش نقدی
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 1399 214
محاسبه اقساط
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 60 60 314
محاسبه اقساط
52,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 845 0 785
فروش نقدی
9,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 397 30 37
محاسبه اقساط
29,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 900 67 61
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 300 64 60
محاسبه اقساط
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 774 9 674
فروش نقدی
12,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 187 7 182
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 245 84 92
محاسبه اقساط
32,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 917 24 39
فروش نقدی
10,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 513 23 91
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 37 57
محاسبه اقساط
27,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 956 23 27
فروش نقدی
11,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 837 10 70
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 233 59 60
محاسبه اقساط
41,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 349 52 82
محاسبه اقساط
22,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 22 83
فروش نقدی
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 07000 75
محاسبه اقساط
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 31 87 257
محاسبه اقساط
22,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 341 2111
محاسبه اقساط
65,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 013 0933
فروش نقدی
10,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 283 03 43
محاسبه اقساط
36,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 821 61 09
فروش نقدی
9,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 830 49 10
فروش نقدی
12,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 324 86 82
محاسبه اقساط
24,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 837 1008
محاسبه اقساط
18,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 09 09 353
محاسبه اقساط
18,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 258 63 73
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 216 74 97
محاسبه اقساط
36,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 549 86 61
فروش نقدی
14,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 226 81 27
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 273 41 90
محاسبه اقساط
27,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 27 22 609
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 831 76 55
فروش نقدی
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 489 15 12
محاسبه اقساط
29,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 6888 638
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 278 298 0
محاسبه اقساط
30,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 793 5700
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 231 00 12
محاسبه اقساط
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 691 0 576
فروش نقدی
13,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 197 28 11
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 55 66 837
محاسبه اقساط
20,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 234 96 31
محاسبه اقساط
34,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 485 23 78
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 61 71
محاسبه اقساط
31,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 910 11 94
فروش نقدی
13,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 191 81 71
محاسبه اقساط
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 578 34 68
فروش نقدی
14,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 623 61 25
فروش نقدی
13,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 199 73 11
محاسبه اقساط
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 369 61 91
محاسبه اقساط
28,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 333 12 42
محاسبه اقساط
65,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت

روش های استعلام مالکیت سیم کارت

اینکه بدانیم چند سیم کارت به نام ما ثبت شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر در ادامه شما را با روش های استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول آشنا می کنیم:

مراجعه به سایت همراه اول

شما می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی https://mobilecount.cra.ir و وارد کردن شماره ملی خود، از تعداد سیم کارت هایی که به نام شما ثبت شده اند، مطلع شوید.

استعلام از طریق اپلیکیشن همراه من

با نصب برنامه نرم افزاری همراه اول من می توانید به تعداد سیم کارت هایی که توسط کدملی شما ثبت شده اند، دسترسی پیدا کنید.

مراجعه به دفاتر امور مشترکین همراه

روش دیگر، استعلام حضوری مالکیت سیم کارت همراه اول است؛ شما با مراجعه به دفاتر امور مشترکین همراه اول و ارائه اطلاعات شخصی خود می توانید از تعداد سیم کارت هایی که به نام شما ثبت شده اند، آگاه شوید.

مراجعه به دفاتر امور مشترکین منتخب

اگر تمایل دارید بدانید، چند سیم کارت به نام شما ثبت شده است، یکی از روش های یافتن پاسخ این سوال مراجعه به دفاتر امور مشترکین منتخب همراه اول است. شما با مراجعه حضوری به این دفاتر که مسئولیت پاسخگویی به سوالات مشتریان همراه اول را برعهده دارند، می توانید پاسخ سوال چه شماره هایی به نام من است؟ را پیدا کنید. اگر آدرس امور مشترکین همراه اول نزدیک به محل زندگی خود را نمی دانید، با مراجعه به سایت اینترنتی همراه اول می توانید به تمامی آدرس های امور مشترکینی که در شهر و استان شما فعال هستند، دست پیدا کنید. البته با مراجعه به دفتر مرکزی هم می توانید به این اطلاعات دسترسی یابید.

تماس با مرکز پشتیبانی ۹۹۹۰

اپراتور همراه اول برای افزایش خدمات به مشترکین خود امکان برقراری تماس در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته را از طریق شماره های 9990  و 09129990 فراهم کرده است؛ و کاربران همراه اول میتوانند پاسخ سوالات خود در رابطه با موضوعاتی همچون استعلام مالکید سیم کارت ، علت قطعی خطوط تلفن همراه، آگاهی از سرویس ها و خدمات همراه اول، نحوه فعالسازی اینترنت همراه اول برای خطوط اعتباری و دائمی، آدرس دفاتر امور مشترکین در استان های مختلف و... را دریافت کنند.

استفاده از کد هدیه روز تولد

مشترکین همراه اول با شماره گیری یکی از کدهای #411*10* و #412*10* و #419*10* می توانند از کد هدیه روز تولد که شامل یک روز مکالمه رایگان درون شبکه ای برخوردا شوند. پس از شماره گیری کد های اعلام شده، نام و نام خانوادگی مالک سیم کارت طی پیامی برای ارسال خواهد شد. اگر شما مالک سیم کارت هستید باید نام و نام خانوادگی شما در پیامک ارسال شده وجود داشده باشد.

شما در صورت مواجه با هر مشکلی در خصوص استعلام مالکیت سیم کارت همراه اول می توانید به سامانه تلفنی 9990 یا سایت اینترنتی همراه اول و همچنین دفاتر مشترکین همراه اول مراجعه نمایید و مشکل خود را با در این مراکز مطرح کنید.

آخرین مطالب

109نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.72