ایران همراه مرکز خرید و فروش خط
قیمت گذاری و خرید خط

خرید سیم کارت تاریخ تولدی 0912 همراه اول

سیم کارت تاریخ تولدی، مشتریان کمی ندارند و افراد زیادی به دنبال خرید این نوع سیمکارت ها هستند.

تاریخ های میلادی - شمسی و یا قمری مهمی مانند تاریخ تولد و تاریخ ازدواج _ تاریخ تولد فرزندان و... که میتواند یادآور روز های خوب زندگی مان باشند.

سیم کارت های تاریخ تولدی به سه صورت زیر در دسترس است:

سیم کارت های تاریخ تولدی از اول

در این نوع سیم کارت ها بعد از پیش کد، سال تولد قرار میگیرد و سپس اعداد دیگر.

مثال: سیم کارت تاریخ تولدی از اول:09121357

سیم کارت های سال تولدی از آخر

در این نوع شماره سال تولد 4 رقم انتهای شماره میباشد.

مثال: سیم کارت تاریخ تولدی از آخر :09120001357

سیم کارت های تاریخ تولدی در وسط

در این سیم کارت ها تاریخ تولد در وسط شماره قرار گرفته است.

مثال سیم کارت تاریخ تولدی از وسط 09120135700

سیم کارت های تاریخ تولد کامل

این نوع سیم کارت ها روز ماه و سال تولد را شامل میشوند و تاریخ تولدی کامل نام دارند.

مثال: سیم کارت های تاریخ تولدی کامل :09121357122

جستجوی سیم کارت در ایران 912

فهرست سیم کارت های تاریخ تولدی

پیشنهاد شده برای متولدین 1335
0912 11 33 565
محاسبه اقساط
180,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1336
0912 254 13 36
محاسبه اقساط
33,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1338
0912 051 33 86
فروش نقدی
9,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1339
0912 051 33 97
فروش نقدی
9,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 171 33 96
محاسبه اقساط
72,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1344
0912 413 44 93
محاسبه اقساط
24,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 413 44 53
محاسبه اقساط
25,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 446 13
محاسبه اقساط
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1346
0912 1346 125
محاسبه اقساط
83,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1347
0912 759 1347
محاسبه اقساط
12,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 77 37
محاسبه اقساط
100,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1348
0912 013 48 97
فروش نقدی
9,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 82 64
محاسبه اقساط
78,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1349
0912 134 96 92
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1350
0912 1350 493
محاسبه اقساط
72,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1383
0912 413 83 95
محاسبه اقساط
15,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1386
0912 17 13 866
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1387
0912 851 38 74
محاسبه اقساط
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1388
0912 313 88 28
محاسبه اقساط
51,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1389
0912 138 99 17
محاسبه اقساط
83,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 138 91 94
محاسبه اقساط
88,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1390
0912 1390 794
محاسبه اقساط
69,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1392
0912 213 92 27
محاسبه اقساط
33,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1392 347
محاسبه اقساط
70,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 924 13
محاسبه اقساط
93,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1394
0912 1394 216
محاسبه اقساط
72,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1395
0912 139 54 14
محاسبه اقساط
83,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1399
0912 1399 214
محاسبه اقساط
78,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
جدید ترین عنوان ها
133نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.21