ایران همراه مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول
تلفن تماس: 88688846
ایران همراه: مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول تلفن تماس: 88688846
---
خرید سیم کارت ۹۱۲ دائمی همراه اول

سیم کارت کد ۰ رند صفر و کارکرده همراه اول

خرید سیم کارت کد ۰ همراه اول
سیم کارت کد ۰ همراه اول

سیم کارت کد ۰ به عنوان ارزان ترین سیم کارت های دائمی همراه اول مورد استقبال مشتریان همراه اول میباشد. ما در ایران همراه ارزنده ترین خطوط کد صفر همراه اول را برای شما فراهم آورده ایم. درست است که خط کد صفر ارزان ترین سرشماره ۹۱۲ همراه اول به حساب می آید اما خرید سیم کارت با سرشماره ۹۱۲ بسیار ارزشمند و مزایاس خاص خود را دارد.

ادامه مطلب ...

با توجه قیمت پایین تر سیم کارت های کد صفر، این سرشماره مورد استقبال زیاد هواداران سیم کارت های ۹۱۲ همراه اول قرار دارد و روزانه تعداد زیادی از افراد با تهیه سیم کارت کد صفر به جمع استفاده کنندگان خطوط دائمی همراه اول اضافه میشوند.

ما در ایران همراه با گرد آوری شماره های کد صفر همراه اول گزینه های مناسبی را برای انتخاب سیم کارت کد ۰ در اختیار شما قرار داده ایم. 

در ایران همراه امکان خرید اقساطی سیم کارت ۹۱۲ برای شما فراهم شده. برای محاسبه اقساط مورد نظر از گزینه استفاده کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره مراحل خرید و دریافت سیم کارت اقساطی کلیک کنید.

سایت ایران ۹۱۲ بانک سیم کارت های دائمی همراه اول تهران ایران همراه بزرگتریم مرکز خرید و فروش سیم کارت های صفر و  کارکرده ۹۱۲ همراه اول

جستجوی سیم کارت در ایران همراه

کد:

وضعیت:

ترتیب از:

فهرست سیمکارت های کد ۰

MCI-85-1
0912 0766 873
تومان 5,700,000
وضعیت : کارکرده
MCI-41-1
0912 053 83 97
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-57-3
0912 0268 259
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 061 98 33
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-73-1
0912 089 22 04
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-40-1
0912 0234 031
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-58-1
0912 0625 133
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 038 71 49
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-43-1
0912 098 22 53
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-57-3
0912 037 69 21
تومان 6,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-4-3
0912 039 20 78
تومان 6,200,000
وضعیت : کارکرده
MCI-3-1
0912 036 54 28
تومان 6,200,000
وضعیت : کارکرده
MCI-44-1
0912 035 37 16
تومان 6,200,000
وضعیت : کارکرده
MCI-63-3
0912 085 72 19
تومان 6,300,000
وضعیت : کارکرده
MCI-10-3
0912 0925 876
تومان 6,400,000
وضعیت : کارکرده
MCI-17-1
0912 024 70 88
تومان 6,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-13-3
0912 064 72 84
تومان 6,600,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 041 88 61
تومان 6,600,000
وضعیت : کارکرده
MCI-63-3
0912 033 15 91
تومان 6,700,000
وضعیت : کارکرده
MCI-20-3
0912 015 35 13
تومان 7,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-85-1
0912 0206 152
تومان 7,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-43-1
0912 071 91 98
تومان 7,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 0440 719
تومان 7,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-34-3
0912 0512 681
تومان 7,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-4-3
0912 02 889 20
تومان 7,100,000
وضعیت : کارکرده
MCI-29-3
0912 087 96 86
تومان 7,300,000
وضعیت : کارکرده
MCI-13-3
0912 088 56 22
تومان 7,300,000
وضعیت : کارکرده
MCI-119-1
0912 078 18 38
تومان 7,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-29-1
0912 07 03 606
تومان 7,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-56-1
0912 025 28 33
تومان 7,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-3-1
0912 026 23 93
تومان 7,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-40-3
0912 052 37 67
تومان 7,600,000
وضعیت : کارکرده
MCI-40-3
0912 038 56 76
تومان 7,600,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 028 32 92
تومان 7,600,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 0 362 938
تومان 7,800,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 039 20 27
تومان 7,900,000
وضعیت : کارکرده
MCI-129-1
0912 062 32 67
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-24-1
0912 051 33 97
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 079 90 56
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 015 59 49
تومان 8,000,000
وضعیت : کارکرده
MCI-129-1
0912 062 32 64
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 079 90 38
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-0-1
0912 0697 203
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-129-1
0912 062 32 61
تومان 8,000,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 034 85 77
تومان 8,200,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 034 85 70
تومان 8,200,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 089 77 02
تومان 8,200,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 089 77 01
تومان 8,200,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 057 67 86
تومان 8,200,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 016 27 13
تومان 8,300,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 016 83 19
تومان 8,300,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 0 3 4 5 748
تومان 8,300,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 0 3 4 5 742
تومان 8,300,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 065 2 085
تومان 8,400,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 09 08 756
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-13-1
0912 051 33 86
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 09 08 759
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 016 88 54
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 09 08 749
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 046 47 93
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 016 88 59
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 016 88 63
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 047 11 62
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 016 88 73
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 047 45 38
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 047 45 23
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-313-1
0912 013 48 97
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-202-1
0912 094 96 05
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-0-1
0912 069 71 59
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-313-1
0912 046 47 72
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-13-1
0912 0697 201
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 03 07 915
تومان 8,500,000
وضعیت : صفر
MCI-167-1
0912 022 33 76
تومان 8,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 040 79 90
تومان 8,700,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 051 33 52
تومان 8,800,000
وضعیت : صفر
MCI-6-3
0912 078 31 39
تومان 8,800,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 040 83 30
تومان 8,900,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 0492 456
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 062 32 58
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-29-1
0912 044 28 40
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 062 32 49
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-148-1
0912 04 08 299
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 081 85 37
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 081 85 39
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 0492 461
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 0492 465
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-148-1
0912 04 08 277
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-29-1
0912 044 28 50
تومان 9,000,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 071 93 23
تومان 9,100,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 071 93 43
تومان 9,100,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 034 46 49
تومان 9,100,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 034 46 43
تومان 9,100,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 034 46 41
تومان 9,100,000
وضعیت : صفر
MCI-13-3
0912 082 34 37
تومان 9,200,000
وضعیت : صفر
MCI-13-3
0912 0990 5 4 3
تومان 9,200,000
وضعیت : صفر
MCI-13-3
0912 014 9 013
تومان 9,200,000
وضعیت : صفر
MCI-13-3
0912 097 46 41
تومان 9,200,000
وضعیت : صفر
MCI-67-3
0912 020 64 61
تومان 9,300,000
وضعیت : کارکرده
MCI-57-3
0912 099 11 67
تومان 9,400,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 094 90 82
تومان 9,500,000
وضعیت : صفر
MCI-341-1
0912 046 50 70
تومان 9,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-50-1
0912 068 34 27
تومان 9,500,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 094 90 87
تومان 9,500,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 094 90 81
تومان 9,500,000
وضعیت : صفر
MCI-151-1
0912 04 111 97
تومان 9,500,000
وضعیت : صفر
MCI-50-1
0912 094 90 85
تومان 9,500,000
وضعیت : صفر
MCI-167-1
0912 07200 56
تومان 9,500,000
وضعیت : کارکرده
MCI-67-3
0912 099 11 83
تومان 9,600,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 099 11 64
تومان 9,600,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 099 11 63
تومان 9,600,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 099 11 46
تومان 9,700,000
وضعیت : صفر
MCI-57-3
0912 099 11 37
تومان 9,700,000
وضعیت : صفر
MCI-205-1
0912 060 40 71
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-205-1
0912 060 40 75
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-205-1
0912 060 40 78
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-168-1
0912 090 20 62
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-43-1
0912 003 50 93
تومان 10,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 090 70 32
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-205-1
0912 060 40 57
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-205-1
0912 060 40 87
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-205-1
0912 060 40 58
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 047 11 61
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 090 70 38
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-205-1
0912 060 40 73
تومان 10,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-57-3
0912 099 15 13
تومان 10,400,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-57-3
0912 099 13 19
تومان 10,400,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-57-3
0912 099 13 17
تومان 10,400,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-57-3
0912 099 18 13
تومان 10,400,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-57-3
0912 099 17 19
تومان 10,400,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-10-3
0912 081 4700
تومان 10,800,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-10-3
0912 0 32 39 37
تومان 11,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-129-1
0912 016 25 21
تومان 11,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-67-3
0912 0991 917
تومان 11,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-40-3
0912 0 85 87 80
تومان 11,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-129-1
0912 054 28 23
تومان 11,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-161-1
0912 09 09 352
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 090 9 351
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 02 02 476
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 354
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 02 02 697
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-117-1
0912 041 3004
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 341
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 02 02 589
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 346
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 347
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 342
تومان 12,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-53-1
0912 067 3007
تومان 13,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-50-1
0912 054 28 22
تومان 13,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-20-3
0912 031 0931
تومان 13,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-77-1
0912 067 2001
تومان 14,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 613
تومان 14,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 338
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 337
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 353
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-58-1
0912 084 74 64
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-161-1
0912 09 09 334
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 0909 335
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 355
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-33-3
0912 0 6789 11
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-40-3
0912 03 04 05 9
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-40-3
0912 03 04 05 8
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-40-3
0912 03 04 05 7
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-100-1
0912 08 08 780
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-59-3
09120 20 6007
تومان 23,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 350
تومان 25,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-341-1
0912 09 09 340
تومان 25,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-57-3
0912 01 911 01
تومان 27,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-13-3
0912 04 7 8 9 10
تومان 29,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-100-1
0912 020 1007
تومان 36,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-40-3
0912 0 206 405
تومان 106,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط

خرید سیم کارت کد ۰
سیم کارت کد ۰همراه اول

سیم کارت کد صفر چیست؟

شرکت همراه اول در سال ۱۳۹۳ با شروع واگذاری سیم کارت های کد صفر همراه اول  آخرین نسل ۹۱۲ خود را ارائه و تا مهر ماه ۱۳۹۷ بصورت آنلاین از متقاضیان کد صفر ثبت نام میکرد.

با اتمام واگذاری سیم کارت های ۰۹۱۲ سرشماره ۰۹۹۱ در سایت همراه اول ارائه میشود. با این و جود همچنان سیم کارت کد ۰ مورد توجه علاقه مندان یه سیم کارت های ۹۱۲ همراه اول میباشد.

قیمت خط 912 کد 0 کارکرده

سیم کارت های کد صفر کارکرده از ارزان ترین سیم کارت های ۹۱۲ همراه اول هستند و تنها عاملی که باعث افزایش قیمت این دسته از سیم کارت ها میشود نوع شماره و رند بودن آنهاست.

سیم کارت کد صفر ارزان

سیم کارت های کد صفر ارزان هستند و دلین پایین بودن قیمت کد صفر همراه اول این است که آخرین سر شماره اپراتو رهمراه اول و کد ۹۱۲ به حساب می آیند. لازم به ذکر است سیم کارت کد ۱ گرانترین و به ترتیب کد ۲ و ۳ ... و نهایتا کد صفر از ارزانترین سیم کارت های ۹۱۲ میباشند.

55 نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.64
x