ایران همراه مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول
تلفن تماس: 88688846
ایران همراه: مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول تلفن تماس: 88688846
----

خرید سیم کارت کد ۴

خرید سیم کارت کد ۴ بعد از کد سه در بین شماره های تلفن همراه 0912 همراه اول طرفداران خاص خود رادارد و کد ۴ همراه اول همیشه متقاضیان خاص خود را برای خرید و فروش دارد.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند با پرداخت هزینه معقول از خطوط کد ۴ معمولی یا رند استفاده کنند. 
از جمله ویژگی های سیم کارت کد ۴ می توان به اعتبار اجتماعی مناسب ، برای استفاده های شخصی و البته قیمت مناسب اشاره کرد.

ادامه مطلب ...

 مجددا باید به این نکته اشاره کنیم که هیچ تفاوتی از نظر کیفیت سرویس دهی در میان سیم کارت های همراه اول وجود ندارد و این بودجه افراد است که میتواند در انتخاب شماره سیم کارت و خرید خط دايمی همراه  تاثیر گذار باشد.

با این حال خرید سیم کارت کد ۴ رند هم همیشه مورد توجه طرفداران همراه اول بوده است.

ایران همراه با تهیه انواع سیم کارت همراه اول کد ۴ از انواع رند و معمولی و در برخی موارد سیم کارت صفر کد ۴ گزینه های مناسبی را برای انتخاب در اخنیار شما قرار خواهد داد.

iran912 iran912 loader

جستجوی سیم کارت

کد:

وضعیت:

ترتیب از:

تا

فهرست و قیمت سیم کارت کد 4

شماره
وضعیت
قیمت
استان
مشخصات
کارکرده
تومان 6,200,000
تهران
کارکرده
تومان 6,200,000
تهران
کارکرده
تومان 6,200,000
تهران
کارکرده
تومان 6,200,000
تهران
کارکرده
تومان 6,200,000
تهران
کارکرده
تومان 6,200,000
تهران
کارکرده
تومان 6,400,000
تهران
کارکرده
تومان 6,500,000
تهران
کارکرده
تومان 6,500,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
در حد صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
کارکرده
تومان 6,700,000
تهران
کارکرده
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
کارکرده
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 6,700,000
تهران
صفر
تومان 7,000,000
تهران
صفر
تومان 7,000,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
صفر
تومان 7,100,000
تهران
در حد صفر
تومان 7,200,000
تهران
در حد صفر
تومان 7,200,000
تهران
کارکرده
تومان 7,200,000
تهران
صفر
تومان 7,200,000
تهران
صفر
تومان 7,200,000
تهران
در حد صفر
تومان 7,200,000
تهران
کارکرده
تومان 7,200,000
تهران
کارکرده
تومان 7,200,000
تهران
در حد صفر
تومان 7,200,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 7,700,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
کارکرده
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,000,000
تهران
صفر
تومان 8,200,000
تهران
صفر
تومان 8,400,000
تهران
صفر
تومان 8,500,000
تهران
صفر
تومان 8,500,000
تهران
صفر
تومان 8,500,000
تهران
صفر
تومان 8,500,000
تهران
صفر
تومان 8,500,000
تهران
صفر
تومان 8,500,000
تهران
کارکرده
تومان 8,500,000
تهران
کارکرده
تومان 9,000,000
تهران
کارکرده
تومان 10,000,000
تهران
کارکرده
تومان 10,000,000
تهران
کارکرده
تومان 10,000,000
تهران
کارکرده
تومان 10,500,000
تهران
صفر
تومان 11,500,000
تهران
صفر
تومان 12,500,000
تهران
صفر
تومان 12,500,000
تهران
کارکرده
تومان 12,500,000
تهران
کارکرده
تومان 12,500,000
تهران
کارکرده
تومان 12,500,000
تهران
کارکرده
تومان 15,500,000
تهران
صفر
تومان 19,000,000
تهران
کارکرده
تومان 21,000,000
تهران
کارکرده
تومان 27,000,000
تهران
کارکرده
تومان 27,000,000
تهران
کارکرده
تومان 27,000,000
تهران
کارکرده
تومان 27,000,000
تهران
در حد صفر
تومان 32,000,000
تهران
کارکرده
تومان 45,000,000
تهران
کارکرده
تومان 45,000,000
تهران
کارکرده
تومان 45,000,000
تهران
کارکرده
تومان 85,000,000
تهران
کارکرده
تومان 85,000,000
تهران

خرید سیم کارت کد ۴
خرید سیم کارت کد ۴ همراه اول

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کارکرده کد ۴

معمولا سیم کارت غیر رند کد ۴ در حالت عادی ۲۵ درصد ارزانتر از کد ۳ میباشد. اما باید توجه داشته باشد که نوع تکرار و ترتیب اعداد تاثیر زیدی در قیمت گذاری سیم کارت کد ۴ دارد.

فروش سیم کارت کد ۴

اگر قصد فروش سیم کارت کد ۴ خود را دارید پیشنهاد میکنیم که این کار توسط متخصصان قیمت گذاری سیم کارت انجام شود. باید به این نکته توجه داشته باشد که قیمت خرید و فروش سیم کارت متفاوت است و قیمتی که به شما اعلام میشود حدود ۲۰ درصد با قیمت فروش تفاوت دارد.

قیمت گذاری سیم کارت 

قیمت گذاری سیم کارت امری تخصصی است و این امی را نباید به دست افراد نا آگاه سپرد. کارشناسان ایران همراه با بیش از ۱۸ سال فعالیت تخصصی در امر خرید و فروش سیم کارت به عنوان یکی از بزرگترین و تخصصی ترین مراکز خرید و فروش خط آماده ارائه خدمات در خصوص قیمت گذاری سیم کارت های رند و غیر رند شما میباشد.

خرید قسطی سیم کارت

معمولا شرایط گذاران سیم کارت علاقه ای به اقساط سیم کارت های ارزان قیمت ندارند. اما اگر سیم کارت مورد نظر شما زند و قیمت بالای ۱۰ میلیون تومان داشته باشد میتوانید از خدمات خرید قسطی استفاده نمایید.

قیمت سیم کارت کد 5

سیم کارت کد ۵ جایگاه خاصی در بین سیم کارت های همراه اول دارند. این سرشماره همیشه  قیمت معقول و مقرون به صرفه ای نسبت به سایر شرماره ها داشته. اگر کمی بودجه خود را افزایش دهید میتوانید خرید سیم کارت کد ۵ خوبی داشته باشد.