ایران همراه مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول
تلفن تماس: 88688846
ایران همراه: مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول تلفن تماس: 88688846
---
خرید سیم کارت ۹۱۲ دائمی همراه اول

سیم کارت کد ۲ رند صفر و کارکرده همراه اول

خرید سیم کارت کد ۲ همراه اول
سیم کارت کد ۲ همراه اول

سیم کارت کد 2 بعد از خط های کد ۱ بیشترین متقاضی را در بین مشتریان همراه اول دارد. قیمت سیم کارت های کد ۲ معمولی ۵۰ درصد ارزان تر از خط کد ۱ قیمت گذاری میشود. سر شماره کد ۲ چند سال بعد از کد ۱ ارائه شد و با توجه به اینکه همچنان همراه اول به عنوان اولین و تنها اپراتو مخابراتی تلفن همراه ایران مشغول به فعالیت بود، استقبال زیادی از سیم کارت کد۲ شد. بسیاری از افرادی که قصد خرید سیم کارت دارن به این سرشماره توجه ویژه دارند.

از ویژگی های سیم کارت کد ۲ میتوانیم به اعتبار اجتماعی بالا، مناسب برای استفاده های تجاری و برند سازی و البته قیمت معقول نسبت به کد ۱ اشاره کرد.

ادامه مطلب ...

ما در ایران همراه فهرست کاملی از سیم کارت کد ۲ را با قیمت های متفاوت، برای شما فراهم کرده ایم. کارشناسان ایران همراه ضمن استعلام خط قبل از خرید و یا با تعمین سیم کارت از منابع معتبر، این اطمینان را به شما میدهد که سیم کارت های موجود از سلامت کامل برخوردار بوده و شما میتوانید با خیال آسوده نسبت به خرید سیم کارت از مجموعه ایران همراه اقدام نمایید.

در ایران همراه امکان خرید اقساطی سیم کارت ۹۱۲ برای شما فراهم شده. برای محاسبه اقساط مورد نظر از گزینه استفاده کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره مراحل خرید و دریافت سیم کارت اقساطی کلیک کنید.

سایت ایران ۹۱۲ بانک سیم کارت های دائمی همراه اول تهران ایران همراه بزرگتریم مرکز خرید و فروش سیم کارت های صفر و  کارکرده ۹۱۲ همراه اول

جستجوی سیم کارت در ایران همراه

کد:

وضعیت:

ترتیب از:

فهرست سیمکارت های کد ۲

0912 26 543 86
تومان 13,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2480 367
تومان 14,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 239 0 627
تومان 14,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 219 67 83
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 270 94 73
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 271 84 31
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 287 0 449
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 275 64 22
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 290 62 36
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 264 19 71
تومان 14,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 217 68 53
تومان 15,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 37 14
تومان 15,000,000
وضعیت : در حد صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 293 28 61
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 231 47 18
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 24 33 918
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 297 88 67
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 231 39 71
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 278 69 52
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 268 0 491
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 233 92 65
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 51 73
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 231 37 14
تومان 15,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 28 77 149
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 264 59 76
تومان 15,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 288 47 31
تومان 16,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 287 38 11
تومان 16,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 208 248 1
تومان 16,000,000
وضعیت : در حد صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 239 71 34
تومان 16,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 257 09 59
تومان 16,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 264 63 42
تومان 16,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 266 0139
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 218 74 20
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 37 11
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 239 73 69
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 28 35 918
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 266 0 129
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 224 29 16
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 219 77 86
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 253 263 1
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 28 33 780
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 216 44 89
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 219 69 43
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2 964 564
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 290 49 71
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 224 7883
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 291 46 52
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 221 35 98
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 24 28 349
تومان 16,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 299 0 982
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 291 38 78
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 290 49 33
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 297 07 95
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 245 60 83
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 255 19 71
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 298 71 78
تومان 17,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 21 79 472
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 298 32 82
تومان 17,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 243 03 57
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 23 979 24
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 245 60 78
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 261 59 41
تومان 17,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 2 269 279
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 29 40 720
تومان 17,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 291 46 33
تومان 17,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 253 71 31
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 220 95 31
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 217 78 15
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 287 187 2
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 288 44 09
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 87 50
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 276 73 43
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 233 96 11
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 287 92 99
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 219 30 69
تومان 18,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 294 05 75
تومان 18,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 288 22 74
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 25 29 543
تومان 18,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 2990 272
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 244 0 535
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 290 57 30
تومان 19,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 278 92 99
تومان 19,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 204 51 60
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 80 13
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 20 18 305
تومان 20,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 226 39 19
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 50 27
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 211 82 58
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 22 77 453
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 209 66 80
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 202 70 98
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 201 42 70
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 206 87 50
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 215 87 80
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 266 0 117
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 208 90 78
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 206 97 80
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 23 20 151
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 281 3663
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 237 46 44
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 202 37 88
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 202 90 36
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 219 82 87
تومان 23,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 215 23 83
تومان 23,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 275 24 34
تومان 24,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 263 46 45
تومان 24,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 256 38 37
تومان 24,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 238 7666
تومان 24,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 289 81 88
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 227 80 84
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 248 76 66
تومان 25,500,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 219 57 59
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 297 62 22
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 280 90 77
تومان 27,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 217 36 33
تومان 29,000,000
وضعیت : در حد صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 229 85 88
تومان 29,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 2800 782
تومان 30,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 202 53 57
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 249 92 22
تومان 31,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 23 200 68
تومان 31,000,000
وضعیت : صفر
فروش نقدی و اقساطی
0912 229 14 11
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 224 7008
تومان 33,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 20 90 636
تومان 33,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2900 774
تومان 33,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2500 338
تومان 34,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 210 83 80
تومان 34,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2900 585
تومان 34,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2 483 483
تومان 35,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 217 68 88
تومان 36,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 206 88 78
تومان 36,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 28 28 778
تومان 38,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2004 519
تومان 38,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2900 709
تومان 40,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2700 171
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 260 60 17
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 234 39 34
تومان 47,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 22 11 2 44
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 200 19 89
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 22 66 9 00
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 250 50 99
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 20 200 78
تومان 102,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 255 17 17
تومان 107,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 20 20 393
تومان 107,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی
0912 2444424
تومان 280,000,000
وضعیت : کارکرده
فروش نقدی و اقساطی

خرید سیم کارت کد ۲
سیم کارت کد ۲ همراه اول

سیم کارت همراه اول

برای سیم کارت همراه اول فهرست جامعی را برای شما فراهم کرده ایم و اطمینان داریم با مشاهده موجود در سایت ایران همراه میتوانید بهترین گزینه را انتخاب و با کارشناسان ما تماس بگیرید. ما اطمینان داریم با تهیه سیم کارت از مجموعه ایران همراه رضایت شما را جلب خواهیم کرد.

قیمت سیم کارت کد 2 غیر رند

قیمت سیم کارت کد ۲ معمولی ۵۰ درصد ارزانتر از قیمت سیم کارت کد ۱ غیر رند و ۵۰ درصد گران تر از سیم کارت های ۰۹۱۲  کد ۳ همراه اول میباشد.

با توجه به قیمت بالای کد ۱ سیم کارت کد ۲ میتواند بهترین گزینه و انتخاب باشد.

سیمکارت رند کد 2

ارزنده ترین سیم کارت های رند کد ۲ شماره هایی هستند که با ۲۲۲ و ۲۰۲ و ۲۲۰ و ۲۰۶ شروع میشوند. البته چهار شماره بعدی هم تاثیر زیادی در قیمت سیم کارت کد ۲ دارد. سیم کارت کد ۲ رند علاوه بر موقعیت اجتماعی بالا میتواند تاثیر خوبی در کسب و کارت و یا برند سازی مجموعه تجاری شما داشته باشد.

قیمت سیم کارت کد 2 معمولی

سیم کارت های کارکرده کد ۲ معمولی که هیچ کدام از شرایط رند بون را ندارند کمترین قیمت را دارند. معمولا این شماره ها بعد از عدد ۲ اعدادی مانند ۹-۷-۸-۶ دارند.

خرید اقساطی خط 0912 کد 2

متقاضیان خرید اقساطی خط کد۲ میتوانند با پرداخت قسمتی از مبلغ سیم کارت و عقد قرارداد با شرایط گذار یا فروشند، و عقد قرارداد سیم کار مورد نظر را تحویل گرفته و پس از اتمام اقساط خط مورد نظر به نام خریدار انتقال داده خواهد شد.

90 نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.66