ایران همراه مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول
تلفن تماس: 88688846
ایران همراه: مرکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول تلفن تماس: 88688846
---
خرید سیم کارت ۹۱۲ دائمی همراه اول

فهرست و قیمت سیم کارت کد 2 رند صفر و کارکرده

خرید سیم کارت کد ۲ همراه اول
سیم کارت کد ۲ همراه اول

قیمت سیم کارت کد 2 معمولا به نسبن سیم کارت های کد 1 بسیار کمتر و سیم کارت کد 2 بعد از خط های کد ۱ بیشترین متقاضی را در بین مشتریان همراه اول دارد. قیمت خط 0912 کد 2  معمولی ۵۰ درصد ارزان تر از خط کد ۱ قیمت گذاری میشود. سر شماره کد ۲ چند سال بعد از کد ۱ ارائه شد و با توجه به اینکه همچنان همراه اول به عنوان اولین و تنها اپراتو مخابراتی تلفن همراه ایران مشغول به فعالیت بود، استقبال زیادی از سیم کارت کد۲ شد. بسیاری از افرادی که قصد خرید سیم کارت دارن به این سرشماره توجه ویژه دارند.

از ویژگی های سیم کارت کد ۲ میتوانیم به اعتبار اجتماعی بالا، مناسب برای استفاده های تجاری و برند سازی و البته قیمت معقول نسبت به کد ۱ اشاره کرد.

ادامه مطلب ...

ما در ایران همراه فهرست کاملی از سیم کارت کد ۲ را با قیمت های متفاوت، برای شما فراهم کرده ایم. کارشناسان ایران همراه ضمن استعلام خط قبل از خرید و یا با تعمین سیم کارت از منابع معتبر، این اطمینان را به شما میدهد که سیم کارت های موجود از سلامت کامل برخوردار بوده و شما میتوانید با خیال آسوده نسبت به خرید سیم کارت از مجموعه ایران همراه اقدام نمایید.

در ایران همراه امکان خرید اقساطی سیم کارت ۹۱۲ برای شما فراهم شده. برای محاسبه اقساط مورد نظر از گزینه استفاده کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره مراحل خرید و دریافت سیم کارت اقساطی کلیک کنید.

سایت ایران ۹۱۲ بانک سیم کارت های دائمی همراه اول تهران ایران همراه بزرگتریم مرکز خرید و فروش سیم کارت های صفر و  کارکرده ۹۱۲ همراه اول

جستجوی سیم کارت در ایران همراه

کد:

وضعیت:

ترتیب از:

فهرست سیمکارت های کد ۲

MCI-47-1
0912 288 47 92
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-2-1
0912 259 38 80
تومان 16,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 297 88 67
تومان 17,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-6-1
0912 295 14 50
تومان 17,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 257 64 22
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-96-1
0912 288 59 31
تومان 17,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 264 19 71
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 217 68 53
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 233 92 65
تومان 18,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-53-1
0912 264 54 39
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-47-1
0912 234 19 02
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-29-1
0912 21 44 753
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-1-1
0912 216 0 748
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 219 69 43
تومان 18,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-1-1
0912 25 23 843
تومان 19,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-75-1
0912 287 95 75
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 298 32 82
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-133-1
0912 291 38 64
تومان 20,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-174-1
0912 257 12 72
تومان 20,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-91-1
0912 264 67 27
تومان 21,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-58-1
0912 224 21 65
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-21-1
0912 20 28 497
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 264 59 76
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 28 35 918
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 291 46 52
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 268 0 491
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-153-1
0912 263 81 32
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-51-1
0912 231 78 59
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 278 69 52
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 28 77 149
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-7-1
0912 270 74 49
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 22 77 453
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 293 28 61
تومان 22,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-51-1
0912 207 82 16
تومان 22,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 23 979 24
تومان 23,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 297 07 95
تومان 23,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 291 46 33
تومان 23,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-21-1
0912 225 68 55
تومان 23,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-7-1
0912 20 12 957
تومان 23,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 233 40 78
تومان 24,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 209 66 80
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-19-1
0912 208 95 10
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 208 90 78
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-75-1
0912 230 31 83
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-2-1
0912 258 11 41
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 244 0 535
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-96-1
0912 221 73 88
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-21-1
0912 23 378 23
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 2990 272
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 209 50 27
تومان 25,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-16-1
0912 247 20 26
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-227-1
0912 225 39 19
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 278 92 99
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 202 37 88
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-84-1
0912 283 03 43
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-194-1
0912 286 76 16
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-153-1
0912 263 80 73
تومان 28,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-105-1
0912 202 92 37
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 287 92 99
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 237 46 44
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 204 51 60
تومان 28,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 201 42 70
تومان 29,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 294 05 75
تومان 29,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 206 87 50
تومان 29,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 206 97 80
تومان 29,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-96-1
0912 219 96 93
تومان 29,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 219 30 69
تومان 29,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 202 70 98
تومان 29,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-70-1
0912 201 40 34
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-50-1
0912 2 201 801
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-37-1
0912 299 12 15
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 233 75 72
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-96-1
0912 217 64 62
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 295 91 97
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-3-1
0912 240 57 53
تومان 31,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-19-1
0912 216 84 74
تومان 32,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-77-1
0912 225 12 42
تومان 33,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-69-1
0912 2800 983
تومان 33,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-58-1
0912 2400 274
تومان 36,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 238 7666
تومان 36,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 20 90 636
تومان 36,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 229 14 11
تومان 38,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 280 90 77
تومان 39,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-120-1
0912 219 84 88
تومان 39,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 256 38 37
تومان 39,500,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 2900 774
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-164-1
0912 28 30 900
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 227 29 24
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 20 10 883
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 2900 585
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 217 36 33
تومان 41,500,000
وضعیت : در حد صفر
محاسبه اقساط
MCI-28-1
0912 24 200 18
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-107-1
0912 2900 622
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-153-1
0912 285 86 00
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 297 62 22
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 2900 709
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-7-1
0912 208 10 14
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 202 53 57
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-170-1
0912 216 77 79
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-227-1
0912 217 33 38
تومان 41,500,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-42-1
0912 2400 914
تومان 47,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 206 88 78
تومان 47,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-63-1
0912 216 9004
تومان 47,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 229 85 88
تومان 50,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-169-1
0912 2300 874
تومان 50,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-56-1
0912 225 70 30
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-91-1
0912 21 40 900
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 260 60 17
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-104-1
0912 204 80 10
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 28 28 778
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 210 83 80
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-184-1
0912 20 10 860
تومان 52,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-229-1
0912 202 2 602
تومان 60,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-7-1
0912 222 75 96
تومان 60,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 234 39 34
تومان 60,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-37-1
0912 235 4005
تومان 60,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-81-1
0912 222 75 97
تومان 65,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 200 19 89
تومان 65,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 22 66 9 00
تومان 65,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 250 50 99
تومان 65,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 20 200 78
تومان 107,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 20 20 393
تومان 120,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 255 17 17
تومان 120,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-153-1
0912 2888820
تومان 130,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط
MCI-31-1
0912 2222 388
تومان 260,000,000
وضعیت : صفر
محاسبه اقساط
MCI-243-1
0912 2444424
تومان 350,000,000
وضعیت : کارکرده
محاسبه اقساط

خرید سیم کارت کد ۲
سیم کارت کد ۲ همراه اول

سیم کارت همراه اول

برای سیم کارت همراه اول فهرست جامعی را برای شما فراهم کرده ایم و اطمینان داریم با مشاهده موجود در سایت ایران همراه میتوانید بهترین گزینه را انتخاب و با کارشناسان ما تماس بگیرید. ما اطمینان داریم با تهیه سیم کارت از مجموعه ایران همراه رضایت شما را جلب خواهیم کرد.

قیمت سیم کارت کد 2 غیر رند

قیمت سیم کارت کد ۲ معمولی ۵۰ درصد ارزانتر از قیمت سیم کارت کد ۱ غیر رند و ۵۰ درصد گران تر از سیم کارت های ۰۹۱۲  کد ۳ همراه اول میباشد.

با توجه به قیمت بالای کد ۱ سیم کارت کد ۲ میتواند بهترین گزینه و انتخاب باشد.

سیمکارت رند کد 2

ارزنده ترین سیم کارت های رند کد ۲ شماره هایی هستند که با ۲۲۲ و ۲۰۲ و ۲۲۰ و ۲۰۶ شروع میشوند. البته چهار شماره بعدی هم تاثیر زیادی در قیمت سیم کارت کد ۲ دارد. سیم کارت کد ۲ رند علاوه بر موقعیت اجتماعی بالا میتواند تاثیر خوبی در کسب و کارت و یا برند سازی مجموعه تجاری شما داشته باشد.

قیمت سیم کارت کد 2 معمولی

سیم کارت های کارکرده کد ۲ معمولی که هیچ کدام از شرایط رند بون را ندارند کمترین قیمت را دارند. معمولا این شماره ها بعد از عدد ۲ اعدادی مانند ۹-۷-۸-۶ دارند.

خرید اقساطی خط 0912 کد 2

متقاضیان خرید اقساطی خط کد۲ میتوانند با پرداخت قسمتی از مبلغ سیم کارت و عقد قرارداد با شرایط گذار یا فروشند، و عقد قرارداد سیم کار مورد نظر را تحویل گرفته و پس از اتمام اقساط خط مورد نظر به نام خریدار انتقال داده خواهد شد.

151 نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.28
x