جستجوی سیم کارت در ایران 912

لیست سیم کارت های کد 8

0912 875 64 23
فروش نقدی
MCI-46-1
17,300,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 836 24 89
فروش نقدی
MCI-66-1
18,800,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 894 86 11
فروش نقدی
MCI-234-1
18,800,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 809 23 54
فروش نقدی
MCI-66-1
18,800,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 813 94 14
محاسبه اقساط
MCI-213-6
21,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 809 59 20
محاسبه اقساط
MCI-66-1
21,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 809 42 77
محاسبه اقساط
MCI-66-1
21,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 80 83 951
محاسبه اقساط
MCI-66-1
21,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 859 55 34
محاسبه اقساط
MCI-234-1
23,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 857 98 91
محاسبه اقساط
MCI-588-1
24,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 872 51 56
محاسبه اقساط
MCI-574-1
24,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 8 904 204
محاسبه اقساط
MCI-254-1
24,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 846 91 71
محاسبه اقساط
MCI-472-1
24,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 899 53 57
محاسبه اقساط
MCI-284-1
24,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 872 3 472
محاسبه اقساط
MCI-231-1
24,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 893 47 27
محاسبه اقساط
MCI-95-1
24,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 816 45 43
محاسبه اقساط
MCI-66-1
24,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 849 579 2
محاسبه اقساط
MCI-958-1
25,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 849 389 2
محاسبه اقساط
MCI-958-1
25,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 875 42 69
محاسبه اقساط
MCI-958-1
25,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت

قیمت خط کد 8 | خرید سیم کارت 0912 کد 8 | نقد و اقساط

سیم کارت کد ۸ به عنوان یک خط ارزان و بیشتر برای مصارف شخصی استفاده قرار میگیرد. البته خط کد ۸ رند با تکرار اعدادی خاص در کنار هم میتواند بسیار ارزشمند و گران باشد. لازم به ذکر است خرید سیم کارت کد ۸ رند میتواند بسیار ارزشمند باشد.

از ویژگی های سیم کارت کد ۸ همراه اول میتوانیم به داشتن اعتبار ۹۱۲ نسبت به سرشماره های دیگر و مناسب برای استفاده های  شخصی و البته قیمت پایین آن اشاره کرد..

رند ترین خط های کد ۸ با ۸۸۸ - ۸۰۸۰ - ۸۰۰۰ شروع میشوند و البته ترتیب اعداد بعدی تاثیر زیادی در رندی و همچنین قیمت سیم کارت کد ۸ دارند. باید به این نکته اشاره کنیم بسیاری از افراد ترجیج میدهند به جای استفاده از خط کد پایین معمولی از شماره. کد ۸ رند استفاده کنند.

ایران همراه فهرست کاملی از سیم کارت کد ۸ رند ، معمولی ، صفر و کارکرده فهرست را برای شما گردآوری کرده است.

642نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.57