جستجوی سیم کارت در ایران 912

لیست سیم کارت های کد 8

0912 87 11 945
فروش نقدی
MCI-1-1
9,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 835 90 18
فروش نقدی
MCI-69-1
9,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 845 0 785
فروش نقدی
MCI-215-1
9,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 803 44 60
محاسبه اقساط
V I P  
MCI-455-7
10,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 851 38 74
محاسبه اقساط
MCI-484-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 84 61 904
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 849 579 2
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 849 389 2
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 875 41 62
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 875 42 69
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 836 42 87
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 845 37 69
محاسبه اقساط
MCI-647-1
10,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 802 53 78
محاسبه اقساط
MCI-621-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 809 46 91
محاسبه اقساط
MCI-647-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 804 82 96
محاسبه اقساط
MCI-647-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 89 59 324
محاسبه اقساط
MCI-203-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 89 59 342
محاسبه اقساط
MCI-203-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 89 59 326
محاسبه اقساط
MCI-203-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 89 59 346
محاسبه اقساط
MCI-203-1
11,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 857 98 91
محاسبه اقساط
MCI-277-1
11,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت

قیمت خط کد 8 | خرید سیم کارت 0912 کد 8 | نقد و اقساط

سیم کارت کد ۸ به عنوان یک خط ارزان و بیشتر برای مصارف شخصی استفاده قرار میگیرد. البته خط کد ۸ رند با تکرار اعدادی خاص در کنار هم میتواند بسیار ارزشمند و گران باشد. لازم به ذکر است خرید سیم کارت کد ۸ رند میتواند بسیار ارزشمند باشد.

از ویژگی های سیم کارت کد ۸ همراه اول میتوانیم به داشتن اعتبار ۹۱۲ نسبت به سرشماره های دیگر و مناسب برای استفاده های  شخصی و البته قیمت پایین آن اشاره کرد..

رند ترین خط های کد ۸ با ۸۸۸ - ۸۰۸۰ - ۸۰۰۰ شروع میشوند و البته ترتیب اعداد بعدی تاثیر زیادی در رندی و همچنین قیمت سیم کارت کد ۸ دارند. باید به این نکته اشاره کنیم بسیاری از افراد ترجیج میدهند به جای استفاده از خط کد پایین معمولی از شماره. کد ۸ رند استفاده کنند.

ایران همراه فهرست کاملی از سیم کارت کد ۸ رند ، معمولی ، صفر و کارکرده فهرست را برای شما گردآوری کرده است.

338نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.67